ŠKOLA AUTENTICKÝCH SŔDC
...sprevádzanie na ceste rastu, dozrievania, vstupovania do novej slobody a hlbšieho spoznávania seba samého.

O ŠAS

Škola autentických sŕdc (ŠAS) je ročné neformálne vzdelávanie, ktoré prebieha prezenčne, počas víkendov. ŠAS je určená pre ľudí, ktorí sa venujú, alebo chcú venovať sprevádzaniu a osobnému vedeniu iných. ŠAS ponúkame absolventom Animátorskej školy a aj tým, ktorí majú inú ucelenú kresťanskú formáciu, pretože pre lepšie uchopenie obsahu školy a uplatnenie získaných vedomostí a skúseností v službe sú nevyhnutné určité základy. 

Školu založila v roku 2010 Ľudka Hagovská, ktorá mala srdce a víziu pre službu v oblasti sprevádzania a poradenstva. Je pre nás cťou v tejto škole a vízii pokračovať. Dedičstvo a ovocie Ľudkinej služby a života je pre nás veľmi hodnotné a prostredníctvom ľudí, ktorým počas svojho života slúžila, siaha do večnosti.

CIEĽ A POSLANIE ŠAS

 

Cieľom školy je osobnostný a duchovný rast účastníkov ako aj získanie teoretických a praktických základov v oblastiach, ktoré tvoria obsah sprevádzania mladých ľudí. Dôraz je kladený na to, aby to absolventi školy dokázali použiť v službe.

Naším poslaním v ŠAS je viesť účastníkov v procese rastu a dozrievania v celistvú osobnosť. Sprevádzať ich na ceste uzdravovania, vstupovania do novej slobody, hlbšieho spoznávania seba samého, užšieho prepojenia s Bohom Otcom a objavovania svojho poslania…

ZAMERANIE ŠAS

Škola pozostáva z deviatich tematických víkendových stretnutí a šesťdňovej letnej školy. Súčasťou programu sú prednášky, pracovné skupiny, skupinové diskusie a zdieľanie, osobná modlitba a spoločná modlitba chvál.

ZÁKLADNÉ TÉMY ŠAS

 • autentické srdce a identita,
 • základy služby duch. sprevádzania,
 • uzdravenie zranení z minulosti,
 • celistvosť človeka a integrita,
 • prijatie seba a iných,
 • sloboda od strachu,
 • služba oslobodenia,
 • Boží plán so sexualitou,
 • emócie a ich zvládanie,
 • premena mysle,
 • predchádzanie stresu a vyhoreniu,
 • služba vedená Duchom Svätým,
 • budovanie zdravých vzťahov a hraníc a iné.

PILIÉRE ŠAS

SVEDECTVÁ

NOVÝ ROČNÍK ŠAS V PROCESE

V uplynulom roku sa uskutočnil v poradí už  šiesty ročník Školy autentických sŕdc (ŠAS), v ktorej ponúkame účastníkom možnosť sprevádzania na ceste osobnostného a duchovného rastu, hlbšieho spoznávania seba samého, vnútorného uzdravovania, vstupovania do novej slobody, ale hlavne užšieho prepojenia s nebeským Otcom.

Túžime účastníkom slúžiť, modliť sa za nich, povzbudzovať ich a podporovať. Účastníci sa môžu spoľahnúť na to, že my urobíme všetko pre to, aby sme ich stavali pred primerané výzvy, ktoré im pomôžu rásť, učiť sa viac milovať a slúžiť iným. Počet účastníkov je obmedzený aj z toho dôvodu, že sa im chceme osobnejšie venovať a poskytnúť im dostatok priestoru na zdieľanie, otázky a rozhovory.

Ak máš záujem dozvedieť sa o budúcich ročníkoch ŠAS a ďalších našich aktivitách viac, kontaktuj nás, alebo sleduj nás na našom facebooku a instagrame @authentichearts