-AUTHENTIC HEART-
STRETNÚŤ SAMÉHO SEBA MÔŽE BYŤ PRE TEBA JEDNO Z NAJDÔLEŽITEJŠÍCH STRETNUTÍ V ŽIVOTE!
-AUTHENTIC HEART-
KEĎ ŽIJEŠ SRDCOM, DOKÁŽEŠ SNÍVAŤ, VERIŤ, SMIAŤ SA, MILOVAŤ, VYCHUTNÁVAŤ SI VZÁCNOSŤ PRÍTOMNÉHO OKAMIHU...
-AUTHENTIC HEART-
DNI VÍŤAZNÉ AJ DNI SKÚŠOK VYTVÁRAJÚ JEDINEČNÝ A AUTENTICKÝ PRÍBEH TVOJHO SRDCA.
Previous
Next

AUTENTICKÝ

príd. m. – pravý, hodnoverný, pochádzajúci od pôvodcu…

Našou túžbou je poukazovať na autentický, pôvodný obraz a hodnotu, s akou sme boli Pôvodcom stvorení…
Authentic Heart je hnutie, ktoré zaostruje na srdce, ako jadro Bytia. Srdce je nositeľom zmyslu, v ktorom tkvie bohatosť života. Srdce skrýva odpoveď na otázku „prečo“, ktorá je v každom človeku zapísaná jedinečným spôsobom. Pomáhame spoznávať a rozumieť princípom života a rozvíjať potenciál každého jednotlivca. Chceme, aby sa poznanie spolu so skúsenosťou pretavili do každodenného žitia. Ono je procesom zrenia v rámci napĺňania svojho poslania. Tvoríme priestor pre stretnutie so sebou, s Bohom a druhými v duchu kresťanskej viery. Zakladáme si na múdrom spravovaní každej oblasti života, ktoré vedie k celistvosti a inšpiruje k autentickosti.

VZŤAHY

Autentickosť je cesta k zdravým vzťahom a živému prepojeniu s inými.

PRIJATIE

Autentickosť je prijať, kto som tu a teraz, a zanechať predstavy o tom, kým by som už mal byť.

SÁM SEBOU

Porovnávanie sa s inými je jedným z hlavných nepriateľov autentickosti.

SLOBODA

Autentickosť pramení v slobodnom a odvážnom srdci.

ZAMERANOSŤ

Autentickosť znamená žiť so srdcom napojeným a zameraným na toho, ktorý ma stvoril.

KEĎ MÔŽEM BYŤ SÁM SEBOU.

INFO a NOVINKY

CITÁTY A VÝROKY