KTO SME?

Sme duchovná rodina. Spolu vytvárame telo, ktorého údy sa navzájom milujú, dopĺňajú, potrebujú a podporujú.

SME TÍ...

Sme tí, ktorí vedia, že odkaz autentickosti pochádza od Pôvodcu, a jeho aktuálnosť môžeme a chceme zjavovať každý osobitne svojím bytím, ale i v prepojení medzi sebou navzájom.

Sme tí, ktorí pozývajú a zároveň cielene vytvárajú príležitosť, aby mohol Duch Svätý hýbať srdcami ľudí.

Sme tí, ktorí vidia hodnotu vo svojich srdciach i v srdciach iných, a túžime odovzdať dedičstvo autentickej Božej lásky ďalším generáciám.

NÁŠ ODKAZ

Boh nás každého stvoril originálne a s jedinečným zámerom. Naša autentickosť je vložená do našej DNA a pramení i vychádza z Otcovho srdca. Každý môže odkrývať, spoznávať a rozvíjať to, kým je a aký je zmysel jeho života.

Každý človek kráča vlastnou cestou, ktorá smeruje k zrelosti. Je to neustály proces spojený s premenou mysle i srdca, ktorá sa deje pri stretnutí s Pravdou. Ona nám nastavuje pravé zrkadlo a pozýva do skutočnej slobody.

NAŠE POSLANIE

Naším poslaním je pomáhať ľuďom objavovať svoju autentickosť a jedinečné poslanie a v spolupráci s Božou milosťou ho napĺňať.  

Povzbudzujeme k potrebe rozvíjať v jednote a v celistvosti telo, dušu, ducha, aby bola každá oblasť uzdravovaná, zmocňovaná a múdro spravovaná.

Naše srdcia sú zamerané na Boha. Chceme mu vytvárať priestor a príležitosť, aby mohol konať a privádzať ľudí k premene vo vzťahoch – k Bohu, k sebe, k druhým.