INDIVIDUÁLNE PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVO
Adresná pomoc k porozumeniu svojho prežívania a zvládaniu aktuálnych životných situácií špecializovaným odborníkom.